24 maj

Björken, Umeå

Who comes first? Implications of the plant-microbiome-soil continuum feedback on plant performance

disputationer |

David Castro försvarar sin avhandling "Who comes first? Implications of the plant-microbiome-soil continuum feedback on plant performance" den 24 maj 2022.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/27682/
Respondent: MSc David Castro
Opponent: Professor Barbara Hawkins, University of Victoria, Department of Biology, Victoria, Canada
Tid: 2022-05-24 09:00
Ort: Umeå
Lokal: Björken
Arrangör: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kontaktinformation