Rödklöver
23 maj

Webbinarie

Resistensförädling för friska grödor

seminarier, workshops |
vete ax mot blå himmel

I detta webbinarie informerar vi om vad som är på gång inom projektet Resistensförädling för friska grödor. Projektet omfattar fem grödor som ofta direkt eller indirekt finns på svenskens middagstallrik: potatis, vete (bröd), sockerbeta (socker), ärtor och rödklöver (kött och mjölk).

Projektet finansieras av SLU Grogrund och bygger på ett nära samarbete mellan svensk akademi och växtförädlingsindustri, med fokus på att utveckla och använda moderna tekniker för att säkerställa tillgången på sorter med hög motståndskraft mot sjukdomar och som är anpassade till svenska förhållanden.  

En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med hög motståndskraft mot sjukdomar. Genom att förädla fram sorter med hög motståndskraft mot sjukdomar, eller resistens, kan användningen av kemiska växtskyddsmedel minskas. Förädling av sjukdomsresistenta grödor har också en central och viktig roll för att hantera sjukdomar där det i dag saknas effektiva växtskyddsåtgärder. 

 

Fakta

Tid: 2022-05-23 13:00 - 14:15
Ort: Webbinarie
Arrangör: SLU Grogrund
Mer information:

Webinariet hålls på svenska. Anmäl dig via knappen ovan. En länk till webinariet kommer att skickas till anmälda personer.


Projektet pågår 2019-2023. 

Projektkoordinatorer: Magnus Karlsson, SLU. Tina Henriksson, Lantmännen. 

Deltagande organisationer: SLU, Lantmännen, Findus, MariboHilleshög, Lyckeby och Potatisodlarna. 

Läs om projektet: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/grogrund/projekt/resistensforadling-for-friska-grodor/ 


Program

13.00 Välkomnande och översikt över projektet, Magnus Karlsson. 

13.05 Från forskning till tillämpning – resistensförädling i vete, Tina Henriksson. 

13.15 Jordburna patogener på rödklöver, Christina Dixelius. 

13.25 Förädling för friska rötter ger mera ärtor, Agnese Kolodinska Brantestam. 

13.35 Hur kan sockerbeta undvika att få virusgulsot? Anders Kvarnheden. 

13.45 Torrfläcksjuka i potatis – hur kan vi uppnå bättre resistens? Erik Alexandersson. 

13.55-14.15 Tid för frågor, modererat av Tina Henriksson.   


Kontaktinformation

Ida Andersson, kommunikatör
SLUGrogrund@slu.se
tel: +4640415547, +46702815142