3
jun
Lennart Kennes sal, Biocentrum Ultuna and zoom, Uppsala

Forested buffers in agricultural landscapes : mitigation effects on stream–riparian meta-ecosystems

disputationer |

Jasmina Sargac försvarar sin avhandling "Forested buffers in agricultural landscapes : mitigation effects on stream–riparian meta-ecosystems" den 03 juni 2022

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/27808/
Respondent: MSc Jasmina Sargac
Opponent: Professor Christopher Robinson Eawag Überlandstrasse 133 8600 Dübendorf, Switzerland
Tid: 2022-06-03 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal, Biocentrum Ultuna and zoom
Arrangör: Institutionen för vatten och miljö
Mer information:

jasmina.sargac@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

Richard.Johnson@slu.seKontaktinformation