15
jun

 –

16
jun
Tönnersjöhedens försökspark, Tönnersjöheden

Inbjudan till exkursion om skogen och klimatet

evenemang | seminarier, workshops |

Den 15 - 16 juni bjuder Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp in till en exkursion på Tönnersjöhedens försökspark.

Temat är Skogen & klimatet. Det finns en hel del att oroa sig för, men under de två dagarna ligger fokus framför allt på lösningar.

Nya forskningsresultat ger vägledning inför valet av trädslag och skötselmetoder. Ett par punkter handlar om blandskog och hyggesfritt skogsbruk, dessutom presenteras den rekordstora satsningen på ett kunskapscentrum för snabbväxande lövträd, vilket öppnar vägen för storskalig plantering av löv.

Program: Samling 10.00 med kaffe

Nu märks klimatförändring
√ Nya resultat om tillväxt
√ Klimatscenarier
√ Nästa prognos, SKA22

Träslag för framtida klimat
√ Lovande exoter
√ Ädla lövträd

Skogsskötsel
√ Maximera värdet av enskilda träd
√ Gallringsstrategier
√ Rotröta, storm
√ Hyggesfritt

Middag för den som vill

Dag 2

Trädslag i nytt ljus
√ Tallen överraskar
√ Förädlad björk
√ Poppel, hybridasp

Blandskog
√ Bästa blandningen
√ Biodiversitet

Försvar mot angrepp
√ Granbarkborre
√ Brand
√ Ny DNA-teknik

Fika och avslutning kl.14.00

Fakta

Tid: 2022-06-15 10:00 - 2022-06-16 14:00
Ort: Tönnersjöheden
Lokal: Tönnersjöhedens försökspark
Arrangör: SLU/ Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Sista anmälningsdag: 14 april 2022
Pris: 600 SEK (exkl. moms)
Mer information:

Anmälan

Inbjudan som PDF-fil

Antal platser: 100 platser, först till kvarn...
Mat
: Fika och lunch ingår. Middag första kvällen 400 kr + moms.
Hotell
: Förbokade rum, ange bokningskod 1506 SLU: Tallhöjden tel 035-70245, Simlångsdalen eller Grand hotell, Halmstad tel 035-2808100, betalas på plats.
Frågor
: Gudmund Vollbrecht, 040-415185