Ekenäs Herrgård, Flen, foto.
20 sep
22 sep

Ekenäs gård, Vadsbro, Flen

Forskarläger på Ekenäs

interna händelser | möten, sammanträden |

SLU's fyra framtidsplattformar bjuder in seniora såväl som juniora SLU-forskare till Ekenäs gård, för tre dagars diskussioner kring tvärvetenskaplig forskning. Fokus kommer att vara miljö och hållbarhet i kombination med skogsbruk, livsmedelsproduktion, stadsplanering och one health.

Varmt välkommen till tre dagar med inspirerande diskussioner om tvärvetenskaplig forskning! SLU's fyra framtidsplattformar (SLU Future One Health, SLU Future Forests, SLU Urban Futures och SLU Future Food) bjuder in SLU-forskare till Ekenäs gård, Vadsbro utanför Flen.

Läs mer om forskarlägret på vår engelska sida (notera att ansökningstiden har utgått).

Fakta

Tid: 2022-09-20 - 2022-09-22
Ort: Vadsbro, Flen
Lokal: Ekenäs gård
Arrangör: SLU Future One Health, SLU Urban Futures, SLU Future Food and SLU Future Forests
Mer information:
Bilden publicerad med stiftelsen Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minnes medgivande. Fotograf Itte Weidman.


Kontaktinformation

SLU Future Food
futurefood@slu.se
www.slu.se/futurefood

SLU Urban Futures
urbanfutures@slu.se
www.slu.se/urbanfutures

Nyhetsbrev

Instagram sida

LinkedIn sida

YouTube kanal 

SLU Play kanal

www.urbanscapes.slu.se

SLU Alnarp
SLU Urban Futures
Enheten för samverkan och utveckling
Box 190
234 22 Lomma