En grupp kor på bete.
29
sep
Sal L, undervisningshuset, Ultuna, Uppsala

Lansering av bloggen ”Djurens roll i ett framtida hållbart lantbruk”

seminarier, workshops |

Elin Röös och Olle Torpman har med stöd av SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) arbetat med ett projekt om djurens roll i ett framtida ekologiskt lantbruk. Resultatet av projektet presenteras nu som en blogg och lanseringen sker vid ett seminarium där inbjudna forskare, lantbrukare och representanter för bransch och myndigheter diskuterar framtiden för djurhållning i ett hållbart livsmedelssystem.

Djurhållningen är central inom ekologisk produktion både med tanke på att djurhållning dominerar det svenska ekologiska jordbruket idag och för att djur ingår som en viktig del i agroekologiska system. Därför är det relevant för det ekologiska lantbruket att reflektera över djurens roll framöver vilket detta projekt haft som syfte att göra med hjälp av argumentationsanalys.

Argumentationsanalys går kort och gott ut på att analysera argument för respektive emot en viss ståndpunkt, för att därigenom fastställa huruvida det finns tillräckligt stöd för ståndpunkten ifråga. Att utvärdera en verksamhet, som i detta fall djurhållning i Sveriges framtida lantbruk, kräver på motsvarande vis ett sammanställande av de argument som finns för respektive emot denna verksamhet.

Texterna till bloggen har bland annat bearbetats med genom åtta seminarier som hölls under hösten 2021. Argument för djurhållning i ekologisk produktion diskuterades vid varje tillfälle baserat på ett utkast av rapporten. Till varje seminarietillfälle bjöds ett antal ämnesexperter in för att granska rapportens innehåll och återkoppling från experterna beaktades sedan vid färdigställandet av texterna.

Läs bloggen här: Djurens roll – En analys av argumenten för djurhållning i det framtida jordbruket

Vid lanseringen av bloggen vill vi nu lyfta blicken och se framåt. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat hur vi kan skapa hållbara djursystem, djursystem som inte konkurrerar med mat till människor. Resurseffektiva, resilienta system som tar tillvara på lokala resurser.

Preliminärt program

12:30 – Vi bjuder på matig lunchmacka och kaffe

13:00 – Presentation av projektet och metodiken som använts, viktiga resultat och slutsatser – Elin Röös och Olle Torpman

13:30 – Paneldiskussion – Hur får vi en hållbar djurproduktion?

Inbjudna gäster:

  • Åsa Lannhard Öberg – Jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket
  • Anna Wallenbeck – Universitetslektor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU
  • Anton Järild – Kommunikationsstrateg Organic Sweden
  • Håkan Carlborg – Ekolantbrukare Knutby, årets ekobonde 2020

14:30 – Slut

Seminariet riktar sig främst till aktörer i livsmedelskedjan, beslutsfattare, forskare och andra intresserade.

Seminariet går att följa på plats i Sal L (undervisningshuset) eller via Zoom.

Elin Röös

Elin är universitetslektor på Institutionen för energi och teknik på Sveriges lantbruksuniversitet. Hon forskar kring hållbara livsmedelssystem ur ett brett systemperspektiv. Det handlar bland annat om att räkna ut miljöpåverkan från livsmedel, kostmönster och framtida scenarier för livsmedelsförsörjningen.  Läs mer om Elin här

Olle Torpman

Olle Torpman är doktor i praktisk filosofi. Han disputerade vid Stockholms universitet år 2016 och är nu forskare i klimaträttvisa vid Institutet för framtidsstudier. Olles forskning undersöker hur olika klimatbördor kan fördelas rättvist. Hans forskning omfattar även frågor om djurs moraliska status, och om naturens moraliska värde. Olle har publicerat en lärobok i miljöetik samt suttit med som expert i Miljömålsberedningen. Läs mer om Olle här

 

Anmälan

Hur vill du följa seminariet?
Vill du ha macka och kaffe innan (endast för dig som deltar på plats)?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2022-09-29 12:30 - 14:30
Ort: Uppsala
Lokal: Sal L, undervisningshuset, Ultuna
Arrangör: SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok)
Sista anmälningsdag: 26 september 2022
Mer information: