27 jan

Zoom + Sal N, Campus Ultuna, Uppsala

Hur kan forskning bidra till livskraftiga samiska näringar?

seminarier, workshops |
Samiska skor hänger på en knuttimrad vägg.

Välkommen till en workshop som samlar forskare från SLU som arbetar med samisk- och renskötselrelaterade ämnen. Workshopen syftar till att presentera aktuell forskning om villkoren för samiska näringar och om samisk traditionell kunskap och dess roll för hållbar utveckling.

Evenemanget är ett hybridevent, d.v.s. du kan välja mellan att delta på plats på SLU Ultuna (sal N, undervisningshuset), eller digitalt via Zoom.

Workshopen vänder sig till samiska aktörer, forskare, representanter för myndigheter, kommuner, och alla som arbetar med samisk- och renskötselrelaterade ämnen. Deltagarna bjuds in, efter presentation av pågående forskning och panelsamtal med samiska aktörer, till en diskussion om samverkans roll för att främja livskraftiga samiska näringar i framtiden.

Under workshopen kommer dokumentärfilmen Golleguolli, som handlar om utmaningarna för samiskt fiske, att visas.

I samband med workshopen lanserar vi även den SLU-gemensamma hemsidan för samisk- och renskötselrelaterad forskning vid SLU. Workshopen avslutar projektet NAV för samiskrelaterad forskning vid SLU som finansieras internt genom en samverkanscheck.

Sista anmälningsdag om du vill vara med på plats är den 24 jan. Vill du istället delta digitalt kan du anmäla dig fram till den 27 jan. Välkommen!

Program

12:30

Välkommen och introduktion av projektet NAV för samisk och renskötselrelaterad forskning vid SLU.

Ildikó Asztalos Morell och Izabel Nordlund, SLU

12:40

Projektledare Ellacarin Blind visar en del av filmen Golleguolli. Filmen är en dokumentär om samiskt traditionellt fiske i Sápmi.

13:00

Paneldiskussion med representanter för samiska organisationer och SLU-forskare om samisk traditionell kunskap och dess framtida roll.

Moderator: Håkan Tunón, SLU Centrum för biologisk mångfald

Paneldeltagare:

  • Tomas Kuhmunen – GIS samordnare, Sametinget 
  • Anja Fjellgren Walkeapää – renskötselspecialist och jägmästare
  • Nicke Nutti – Sirges sameby 
  • Ellacarin Blind – SSR Kultur

13:20

Paus och fika

13:40

Presentation av ämnesområdet renskötsel vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård

14:10

Presentation av renskötselrelaterad forskning vid Institutionen för skoglig resurshushållning

14:40

Paus och fika

14:50

Presentation av samiskrelaterad forskning vid Institutionen för stad och land

15:40

Paneldiskussion med representanter för samiska organisationer om möjligheter och utmaningar för samiska näringar. Angelägna forskningsfrågor lyfts till SLU:s forskare.

Moderator: Anna Skarin, SLU

Paneldeltagare: 

  • Tomas Kuhmunen – GIS samordnare Sametinget

  • Anja Fjellgren Walkeapää – renskötselspecialist och jägmästare 

  • Jenny Wik Karlsson – verksamhetschef och förbundsjurist, SSR

  • Jan Rannerud –  Sametinget, Rennäringsnämndens ordförande 

16:10

Smågruppsdiskussioner mellan forskare och deltagare.

Moderatorer: Tove Berg och Per Sandström 

16:40

Summering utifrån samiskt respektive forskningsmässigt perspektiv.

Anja Fjellgren Walkeapää och Ildikó Asztalos Morell

Anmälan till workshopen

Jag deltar
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Fakta

Tid: 2023-01-27 12:30 - 17:00
Ort: Uppsala
Lokal: Zoom + Sal N, Campus Ultuna
Mer information:

Vid frågor, kontakta Ildikó Asztalos Morell ildiko.asztalos.morell@slu.seKontaktinformation