12 jan

Online

Streamat seminarium: Biologisk mångfald

interna händelser | seminarier, workshops |

I en serie livesända seminarier tas skogens många värden upp. I dagens seminarium handlar det om biologisk mångfald. Flera av SLU:s forskare och miljöanalytiker medverkar.

Den svenska skogen är idag en arena där olika dragkamper utspelar sig och flera intressenter och debattörer framför sina argument – ekonomiska, miljömässiga och sociala. I det här läget är den vetenskapliga reflektionen  i en seminarieserie om skogens många värden som arrangeras av Mittuniversitetet.

Medverkande forskare

  • Jörgen Sjögren, docent i biologi, Sveriges lantbruksuniversitet.
  • Martin Pilstjärna, doktor i ekologi och miljökonsult.
  • Anna-Lena Axelsson, forskare och miljöanalyskoordinator vid Sveriges lantbruksuniversitet.
  • Martin Green, forskare inom biodiversitet, Lunds universitet.
  • Jonas Fridman, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
  • Per Angelstam, professor emeritus i skogs- och naturresurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Mer information hittas här: Seminarium: Biologisk mångfald | miun.se

Fakta

Tid: 2023-01-12 13:00
Ort: Online
Arrangör: Mittuniversitetet, SLU, regionala skogsprogram

Kontaktinformation