24
jan
Online

Utemiljödagen 2023

Välkommen till Utemiljödagen 2023 med temat Kommunikation för levande utemiljöer

Utemiljödagen är en halvdag (8.30-12:00) av presentationer och diskussioner online med fokus på utbyte mellan forskning och praktik, arrangerad av SLU Landskap och ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning. Vi vill öka kunskapen om utveckling och förvaltning av utemiljöer tillsammans med dig som arbetar med dessa områden, och diskutera hur forskningen kommer till nytta.

Temat för Utemiljödagen 2023 är kommunikation – med exempel från forskningen som grund för vi samtal om kommunikation för att överbrygga silos, inkludera barn och kvantifiera grönska.

Anmälan senast 10 januari.

 

Mer information kommer.

Varmt välkomna!

Anmälan till Utemiljödagen 2023

Vill du att vi meddelar dig när det blir dags för Utemiljödagen 2024?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Fakta

Tid: 2023-01-24 08:30 - 12:00
Ort: Online
Sista anmälningsdag: 10 januari 2023

Kontaktinformation

Julia Schneider, Forskningsassistent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
E-post: julia.schneider@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/