30 okt

Skogforsk Uppsala, Dag Hammarskjölds väg 36A, Lokal: Utsikten, plan 6, Uppsala/Online

Klimatanpassning av skogsträd för en osäker framtid

evenemang | seminarier, workshops |

SLU och Skogforsk har nöjet att bjuda in forskare till "Klimatanpassning av skogsträd för en osäker framtid" - ett seminarium där forskare och skogsbrukare kan dela erfarenheter, bygga nätverk och arbeta mot en mer resilient skog. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Klimatanpassning är en viktig utmaning för framtidens skogar med snabbt förändrade växtförhållanden som kan orsaka felanpassning av träd vilket leder till minskad tillväxt, ökad risk för skador och dödlighet. Det finns flera metoder för klimatanpassning, t.ex. förändrade skötselsystem, val av nya trädarter, blandning av arter etc. men i det här seminariet kommer vi att fokusera på hur vi kan använda kunskap om trädens adaptiva egenskaper, eller intraspecifik variation, som ett verktyg för klimatanpassning. Kunskap om intraspecifik variation kan användas för att utveckla modeller för att förutsäga trädets prestanda när det flyttas till nya klimatförhållanden. Dessa modeller kan sedan användas för att proaktivt förflytta plantor till nya platser och regioner där de bättre matchar det framtida klimatet, så kallad assisterad migration.

Mer information om seminariet, program och registrering finns på engelska sidan.

Fakta

Tid: 2023-10-30 08:30 - 15:00
Ort: Uppsala/Online
Lokal: Skogforsk Uppsala, Dag Hammarskjölds väg 36A, Lokal: Utsikten, plan 6
Arrangör: SLU & Skogforsk
Sista anmälningsdag: 20 oktober 2023