Ash seed orchard
25 okt

Alnarp

Tema Lövskog: Bokskog, historia och betydelse för Sydsverige

evenemang |
Grenar från ett bokträd med gröna löv

Välkommen till en eftermiddag med Tema Lövskog, med syfte att lyfta forskning och kunskap kring lövträden i södra Sverige med relevans för sektor och samhälle. Vi välkomnar tjänstemän och praktiker, markägare, studenter och forskare.

Tema Lövskog är ett samlingsnamn för  lövforskning som vi bedriver på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap över alla våra discipliner och forskargrupper. Seminarieserien gör vi gemensamt med Partnerskap Alnarp, Future Forests och intresserade studenter.

Bokskogen har haft en stor betydelse för människor och djur under flera tusen år. Trädslaget som tidigare framförallt gav foder till djuren och bränsle till husbehov används numer till möbelindustrin och för att göra finpapper. Men kanske är Sydsveriges bokskogar mest kända för sin skönhet och sina höga natur- och rekreationsvärden. I vårt första seminarium kommer Jörg Brunet att berätta hur bokskogen har förändrats över tid, både till utseende och i utbredning.

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har forskat på bok under hela institutionens historia, vilket i och för sig bara är en liten del av omloppstiden för en bokskog. Vi har idag en hel del skogliga långtidsförsök som ger oss insikt i hur bokskogen kan skötas och föryngras. Men vi lägger fortfarande ut nya försök och prövar nya idéer, det här vill Mikolaj Lula prata med er om under senare delen av seminariet.

 

Anmälan sker via formulär längre ner på denna sida!

Fakta

Tid: 2023-10-25 12:30 - 16:00
Ort: Alnarp
Arrangör: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Program

12.30-13.30 Lunch Alnarpsrestaurangen

13.30-14.00 Mingel och posters Terra Nova

14.00-15.00 Seminarium Myllan Agricum

 

Föreläsare

Jörg Brunet: Bokskogen i Sverige – en händelserik historia

Mikolaj Lula:  Nya försök med fröträd och skärmar som ett sätt att föryngra

 

Please note
Seminariedagen hålls främst på svenska men vissa presentationer kan hållas  på engelska.

Sista anmälningsdag 15 oktober

----------

Länkar

Bok för kontinuitet och klimat

Partnerskap Alnarp

Future Forests

----------

Alla datum i seminarieserien:

25 oktober: Bokskog, historia och betydelse för Sydsverige.

22 november: Rädda asken! Forskning kring hur vi behåller asken i det svenska landskapet trots Askskottssjukan. LÄNK till nästa kalenderhändelse

Februari: Nya trädslag för ett nytt klimat? (mer info kommer)

Mars: Ekskog, alternativ och möjligheter i etablering (mer info kommer)


Anmälan

Anmälan: Tema Lövskog – Bokskog, historia och betydelse för Sydsverige

Jag godkänner att jag medverkar på foton som tas under eventet som sedan kan användas för att illustrera verksamheten på institutionen
Deltagarlistan kommer att vara tillgänglig för deltagarna på seminariet. Om du inte vill vara med på listan, måste du kontakta emma.holmstrom@slu.se. Genom att kryssa i rutan, bekräftar du att du har tagit del av denna information.
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.