7 nov

Alnarpsgården; Aulan och Webinar

Alnarps Mjölkdag 2023

evenemang | seminarier, workshops |

Mjölkproduktion kräver långsiktig planering. Under dagen lyfts några aktuella ämnen som på något sätt påverkar mjölkproduktionen. Alnarps Mjölkdag vänder sig till mjölkproducenter, studenter, lärare, rådgivare och andra intresserade inom branschen. Välkomna!

Dagen anordnas som hybrid med både möjlighet till att närvara på plats i Alnarp eller deltaga digital på zoom. Vänligen anmäl dig nedan. 

Anmälan till att delta på plats i Alnarp är stängd men det går bra att anmäla sig till webinariet ända fram till eventets start.

Fakta

Tid: 2023-11-07 09:30 - 15:00
Ort: Alnarpsgården; Aulan och Webinar
Arrangör: Dagen arrangeras av Institutionen för Biosystem och Teknologi (BT), SLU i samarbete med Skånemejerier ek för, Skånemejerier, Skånesemin ek för, LRF Skåne och SLU Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 3 november 2023
Pris: Gratis
Mer information:

Lunch till självkostnadspris

SkÎneseminlogocmyk.jpg

Logga LRF
Logga Partnerskap Alnarp


Program

Moderator: Oleksiy Guzhva, SLU

09.30 Registrering och Fika - sponsrat av:

10.00 Välkomna - Oleksiy Guzhva, BT SLU

10.10 Hur ser marknaden ut?  - Göran Nilèhn, Skånemejerier

10.35 Innovation och forskningsbehov -  Kerstin Eriksson, Sweden Food Arena

Bensträckare

11.15 Enklare regler – Hur når vi dit? -  Sara Nilsson Bergström Hushållningssällskapet, Halland

11.40 Frågor och Diskussion

11.55 Årets djurskötare och Årets ungdomsdiplom -  Linda Grimstedt, Tidningen Husdjur

12.10 Lunch
Studenternas (Apr1) lunch sponsras av:

13.15 Ko och kalv tillsammans – är det ett av framtidens system? – Sigrid Agenäs, HUV SLU

Bensträckare

13.55 Bedömning av hållbarhet behöver utvecklas för att spegla jordbruket – Anders Herlin, BT SLU

14.20 Så här planerat vi vår mjölkproduktion – Mikael Palm, Smedstorp

14.45 Frågor och Diskussion

15.00 Slut och därefter kaffe och kaka - sponsrat av: