28 nov

Hotell Downtown Camper by Scandic, Brunkebergstorg 9 / Drottninggatan 28, Game room, Stockholm

Boksläpp: Att leda samverkan - en handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar

evenemang |
Omslagsbild, illustration

Välkommen till boksläpp den 28 november av boken "Att leda samverkan - En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar" av Martin Westin vid SLU och Alexander Hellquist vid Uppsala universitet. Båda är verksamma inom forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication.

Vi möter idag samhällsutmaningar med en hög grad av komplexitet på allt fler områden: växande socioekonomisk ojämlikhet, utanförskap och integration, miljöförstöring och klimatförändringar. Kännetecknande för dessa är att de måste hanteras av många olika aktörer och inte sällan över traditionella sektors- och professionsgränser. Möjligheten att åstadkomma förändring ligger ofta bortom en enskild organisations förmåga, mandat och makt. På så vis får samverkan mellan myndigheter, organisationer, företag och civilsamhälle en allt viktigare roll.

I takt med att specialiseringen och samhällets komplexitet ökar har samverkanskompetens blivit ett framväxande kunskapsområde. Tjänstepersoner, kommunikatörer och konsulter leder i ökad utsträckning processer, dialoger och projekt där aktörer med olika perspektiv ska ges förutsättningar att lära av varandra och agera gemensamt.

Nu kommmer en ny utgåva av boken Att leda samverkan – En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar. Boken syftar till att ge kunskap som kan underlätta gränsöverskridande lärande och förändringsarbete. Den vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med komplexa och svårlösta samhällsproblem, antingen som facilitatorer/ samverkansledare eller som deltagare i samverkansprocesser. Att leda samverkan bygger på den så kollade IBA-metodiken (Inquiry-Based Approach), som har utvecklats i samarbete mellan praktiker och forskare baserat på vetenskapliga perspektiv på lärande, förändring och samverkan. Boken innehåller praktiska råd, instruktioner och fördjupande texter.

Fakta

Tid: 2023-11-28 16:30 - 18:00
Ort: Stockholm
Lokal: Hotell Downtown Camper by Scandic, Brunkebergstorg 9 / Drottninggatan 28, Game room
Arrangör: Mistra och SLU genom Mistra Environmental Communication
Mer information:

Anmäl dig genom e-post till: robert.osterbergh@slu.se Vänligen meddela kostpreferens (t ex glutenfritt, vegetariskt, m.m.).

Kontakt & frågor: robert.osterbergh@slu.se (070-2643837) eller martin.westin@slu.se (070-7180151).


Program

16:30  Välkomna & mingel (dryck och kanapéer serveras)

16:45  Presentation av boken. Martin Westin & Alexander Hellquist

17:00  Samtal med tema: ”Samverkan i en tid av ökad polarisering”

17:30 Nätverkande och erfarenhetsutbyte

18:00 Slut


Kontaktinformation