23 nov

Loftets hörsal, Uppsala

The recolonization of lynx from central to southern Sweden : A success story

disputationer |

Heather Hemmingmoore försvarar sin avhandling "The recolonization of lynx from central to southern Sweden : A success story" den 23 november 2023.

Alla intresserade är välkomna att närvara!


Kontaktinformation