10 nov

Craafordsalen, Alnarp

The puzzle of forestry and cervid interactions : a missing piece is in the understory

disputationer |

Laura Juvany Canovas försvarar sin avhandling "The puzzle of forestry and cervid interactions : a missing piece is in the understory" den 10 november 2023.

Alla intresserade är välkomna att nävara!


Kontaktinformation