28 nov
29 nov

Uppsala

Mälarseminariet 2023

evenemang | möten, sammanträden | seminarier, workshops |
Bilbro över sund. Foto.

Välkommen till årets upplaga av Mälarseminariet. Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2023 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren.

Under två dagar i november ska vi uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning, miljöövervakning och åtgärdsarbete i Mälaren.

 

Fakta

Tid: 2023-11-28 09:00 - 2023-11-29 16:00
Ort: Uppsala
Sista anmälningsdag: 19 november 2023

Program

Program för Mälarseminariet 2023 (pdf)

Vi provar ett nytt koncept i år, med fyra tematiska block fördelat på två dagar. Blocken har teman miljögifter, övergödning, fria vandringsvägar och biologisk mångfald. I varje block kommer ni att få höra om 

 • Kartläggning och övervakning
 • Åtgärder
 • Avslutande diskussion/paneldebatt för varje tema.

Tisdag 28 november

Tid: kl. 09.00-16.00
Lokal: SLU, Aulan, Campus Ultuna

Tema: Miljögifter. PFAS: källspårning och åtgärder, kl. 9.00-12.00

 • Vilka miljögifter hittar vi i Mälaren?
 • Effektbaserade analyser av miljögifter i Mälaren
 • Källor till PFAS i Östra Mälarens vattenskyddsområde
 • Paneldiskussion


Tema: Övergödning, kl. 13.00-16.00

 • Algblomningsläget
 • Sommarens översvämningar
 • Åtgärder mot internbelastning
 • Åtgärder och utmaningar för samordnare
 • Frågor och paneldiskussion

Onsdag 29 november

Tid: kl. 09.00-16.00
Lokal: SLU, hörsalen Loftet, Campus Ultuna

Tema: Fria vandringsvägar, Kl. 9.00-12.00

 • Våtmarker som åtgärd
 • Hur går det för aspen i Mälaren?
 • Ny kartläggning av vandringshinder i Mälarmynnande vattendrag
 • Paneldiskussion och vad händer med andra vandringshinder än vattenkraft?

Tema: Biologisk mångfald, Kl. 13.00-16.00

 • Hur är läget för mångfalden i Mälaren?
 • Invasiva småkräftor i Mälaren
 • Bekämpningen av sjögull
 • Mystisk sjukdom hos sjögull?
 • Nya strategin för biologisk mångfald
 • Paneldiskussion och avslutning för i år