Hö räfsat i strängar på en åker.
14 nov

Zoom, Online

Höstmöte med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder

möten, sammanträden |

Välkommen på möte med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder! Temat för dagen är framtida utmaningar och utvecklingsbehov för vallodling.

Det blir ett digitalt möte och vi skickar ut länken någon dag innan mötet, till alla som anmält sig via formuläret nedan. Anmäl dig senast 11 november.

Ämneskommittén är en mötesplats för alla intressenter inom området vall och grovfoder.
Kommittén har i uppdrag att arbeta med utveckling och forskningsformulering, samt information och resultatspridning inom området.

Hjärtligt välkomna!

David Parsons, SLU, ordförande i kommittén
Boel Sandström, SLU, vice ordförande i kommittén
Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad, sekreterare i kommittén

Fakta

Tid: 2023-11-14 09:00 - 12:00
Ort: Online
Lokal: Zoom
Arrangör: SLU Fältforsk
Sista anmälningsdag: 11 november 2023

Program

Dagordning:

 • Tema: Framtida utmaningar och utvecklingsbehov för vallodling
  • Vallens roll i framtiden, Markus Hoffman LRF
  • Vilka vallfrågor är prioriterade i kommande utlysningar? Mattias Norrby och Anna Pers, Stiftelsen Lantbruksforskning
  • Vall i Greppa näringen - vad tror vi kommer behövas framåt? Pernilla Kvarmo Jordbruksverket
  • Vilka frågeställningar om grovfoder vill Vallföreningen att vi undersöker mer av i framtiden? Linda af Geijerstam, Svenska Vallföreningen
  • En lantbrukares perspektiv på utvecklingsbehov för vallodling. Bernt Bengtsson, Valinge
  • Diskussion
 • Föregående mötets minnesanteckningar
 • Meddelanden
 • Korta presentationer av nya resultat, aktuella spaningar och idéer. Välkommen att kontakta oss senast vid anmälan om du vill presentera något.
 • Diskussion om framtida utvecklings- och forskningsprojekt inom vall och grovfoder. Prioriteringslista, utveckla och konkretisera frågeställningar i mindre grupper.
 • Övriga frågor

Kontaktinformation