Profilkollage i havsgrönt. Bakgrund och symbol, ingen text. Bild.
21 nov

Digitalt

SustAinimal Perspectives - Naturbruksdialog

seminarier, workshops |

Naturbruksdialoger för hållbar markanvändning – erfarenheter från 100 lantbrukargrupper och över 10 000 hektar

I detta seminarium kommer vi att presentera tio års erfarenhet av att utveckla och genomföra naturbruksdialoger med markägare, djurhållare och andra aktörer. Fokus är på att beskriva varför det finns ett behov av nya arbetssätt, naturbruksdialogernas metodik och naturbruksplaner som beslutsstöd. Vi har idag arbetet på över 100 platser och med över 500 unika individer involverade i Västra Götaland och fått mandat att ta fram planer för mer än 10.000 hektar. Utvecklingsarbetet har skett genom ett nära samarbete mellan framför allt länsstyrelsen, skogsstyrelsen och SLU. Naturbruksdialogerna kan vara användbara för SustAinimal, både som testarena och som forskningsobjekt.  

Naturbruksdialog som metodik har även rönt intresse hos olika policyaktörer, bl a nämner naturvårdsverket det i sin fördjupade utvärdering av miljömålen, LRF i arbetet med att utveckla sitt eget arbete med biologisk mångfald och SNF i sin nya policy for lantbruk och biologisk mångfald. IVA utsgåg det till en av 2022 års mest spännande sociala innovationer på sin s k 100-lista. Vi kommer på seminariet ge en kort introduktion till arbetsmetodiken och resultaten så här långt. 

Seminariet äger rum på svenska. 

  

SustAinimal Perspectives – Dialogues paving the way for a sustainable and competitive food production 

Fakta

Tid: 2023-11-21 08:15 - 09:00
Ort: Digitalt
Mer information:

Magnus Ljung, RådNu och Lars Johansson, SLU RådNu / Länsstyrelsen Västra GötalandKontaktinformation

Magnus Ljung
Agronomie doktor, statskonsulent och verksamhetsledare för SLU RådNu.

magnus.ljung@slu.se
tel: +46 511 671 17, +46 70 338 71 17