1 dec

Zoom

Klimatsamtal: Livsmedelstrygghet och sambandet mellan humanitärt bistånd,  utveckling och fred

Rapsblomma i torkad jord

SLU Global and de fyra Framtidsplattformarna på SLU anordnar en rad klimatsamtal. Den här gången bjuder vi in alla som är intresserade av att delta i ett seminarium med tonvikt på sambandet mellan humanitärt bistånd, utveckling och fred.

SLU Global, SLU:s framtidsplattformar och Global Challenges University Alliance (GCUA 2030) bjuder in alla intresserade till ett seminarium med tonvikt på sambandet mellan humanitärt bistånd, utveckling och fred.

Titel: Livsmedelstrygghet och sambandet mellan humanitärt bistånd, utveckling och fred

När: 1 december 2023 – 14:00-15:30 CET

Anmälan: På den engelska sidan

Bakgrund:
Att bygga livsmedelstrygghet mot det växande globala hotet från klimatförändringar, konflikter och andra kriser kräver djupare förståelse för dessa samverkande drivkrafter, såväl som hur man bäst anpassar humanitära mål och utvecklingsmål för samordnade åtgärder.

Sambandet mellan humanitärt bistånd, utveckling och fred erbjuder nya möjligheter i detta sammanhang, men för att förverkliga denna potential kommer det att krävas dedikerad intersektionell forskning, dialog och partnerskap.

Detta klimatsamtal syftar till att utforska dessa frågor, och i synnerhet att:

  • Undersök kopplingar mellan HDP och livsmedelssäkerhet från ett mångsidigt och tvärsektoriellt perspektiv
  • Lyft fram lovande tillvägagångssätt och verktyg för samordnade åtgärder
  • Beskriv framtida prioriteringar för intersektionell forskning, dialog och partnerskap

Moderator: Paul Egan, SLU Global

Talare: 
Damien Joud, Global Food Security Cluster
Koordinering av akuta livsmedelsförsörjningsinsatser med fokus på föregripande åtgärder och lokalisering

Damien är en programansvarig vid Global Food Security Cluster med över femton års erfarenhet av humanitärt insatser och återhämtning, katastrofriskminskning och övervakning och utvärdering inom områdena livsmedelssäkerhet och försörjning med INGOs och FN-organ.

Caroline Delgado, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
Livsmedelssäkerhet i konflikter och fredsbyggande miljöer: Bortom en humanitär oro

Caroline är senior forskare och chef för Food, Peace and Security-programmet vid SIPRI. Hon började på SIPRI 2019 där hon arbetar med frågor relaterade till hållbar fred och HDP-nexus. Hon har en bakgrund inom både akademisk och policyinriktad forskning, specialiserad på hur säkerhet förstås, praktiseras och produceras i konflikt- och postkonfliktssammanhang.

Ruth Mendum, GCUA 2030
Värdet av reflektion i forskning om sambandet humanitärt-utveckling-fred

Ruth har en doktorsexamen i landsbygdssociologi och kvinnostudier från Pennsylvania State University och var Associate Director för Gender Initiatives vid Office of International Programs, College of Agricultural Sciences i Penn State. Ruths arbete fokuserar på genusintegration i tillämpade biofysiska projekt, vilket inkluderar fokus på fördrivna människor och livsmedelstrygghet i ett humanitärt sammanhang, och kulturellt lämpliga genuskoncept.

Fakta

Tid: 2023-12-01 14:00 - 15:30
Ort: Zoom

Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Box 7005, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se