8 dec

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Introduction and adoption of innovations in horticultural production systems

disputationer |

Annie Drottberger, institutionen för biosystem och teknologi, försvarar sin avhandling "Introduction and adoption of innovations in horticultural production systems".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025