24
feb
Lennart Kennes sal Biocentrum, Ultuna and zoom, Uppsala

Stress & Granules Regulation of Cauliflower mosaic virus disease in Arabidopsis thaliana

disputationer |

Gesa Hoffmann försvarar sin avhandling "Stress & Granules Regulation of Cauliflower mosaic virus disease in Arabidopsis thaliana" den 24 februari 2023

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=119630
Respondent: MSc Gesa Hoffmann
Opponent: Dr Rosa Lozano Duran, ZMBP, Plant Biochemistry 5th floor, room 5P22 Auf der Morgenstelle 32 0-72076 Tubingen Germany
Tid: 2023-02-24 10:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal Biocentrum, Ultuna and zoom
Arrangör: Institutionen för växtbiologi
Mer information:

gesa.hoffmann@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

anders.hafren@slu.seKontaktinformation