9 feb

Loftets hörsal, Ultuna och zoom, Uppsala

Risk, reproducibility, and reproduction: Essays on scholar’s analytic decisions and consumers’ product purchases

disputationer |

Jacob Dalgaard Christensen försvarar sin avhandling "Risk, reproducibility, and reproduction: Essays on scholar’s analytic decisions and consumers’ product purchases" den 9 februari 2023

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online


Kontaktinformation