9 feb

Online

Streamat seminarium: Skogsskötsel i framtiden

interna händelser | seminarier, workshops |

I en serie livesända seminarier tas skogens många värden upp. Under detta seminarium handlar det om skogsskötsel i framtiden.

Den svenska skogen är idag en arena där olika dragkamper utspelar sig och flera intressenter och debattörer framför sina argument – ekonomiska, miljömässiga och sociala. I det här läget är den vetenskapliga reflektionen  i en seminarieserie om skogens många värden som arrangeras av Mittuniversitetet.

  • Johan Sonesson, docent och processledare skogens samhällsnyttor vid Skogforsk.
  • Micael Jonsson, universitetslektor vid Umeå universitet.
  • Emma Holmström, docent i skogsskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet.

För mer information, se Seminarium: Skogsskötsel i framtiden | miun.se.

Fakta

Tid: 2023-02-09 13:00
Ort: Online
Arrangör: Mittuniversitetet, SLU, regionala skogsprogram

Kontaktinformation