30 mar

Björken, Umeå

Halvtidsseminarium: Tinkara Bizjak

interna händelser | seminarier, workshops |

Välkomna till halvtidsseminarium arrangerad av Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

 

Tinkara Bizjak, Umeå Plant Science Centre, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (SLU)

Titel (på engelska): "Boreal forest microbial communities in connection to nitrogen"

Opponent: Göran Spong, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies, SLU

Supervisor: Annika Nordin

 

Fakta

Tid: 2023-03-30 13:00 - 14:00
Ort: Umeå
Lokal: Björken
Arrangör: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå Plant Science Centre