21 mar

Form Design Center, Malmö

Släppmingel för tidskriften stad!

besök på slu | evenemang | möten, sammanträden |

STAD nr 40 är här med temarubriken "Den vilda staden – biologisk mångfald i urbana landskap". Att hejda förlusten av biologisk mångfald ingår i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Men hur gynnar man bäst den biologiska mångfalden i urbana landskap?

Skönt eller klimatsmart – måste vi välja?

Gröna städer är livsviktiga. Men om man bara ser det gröna som något som ska lösa människans problem missar man en grundläggande aspekt i gestaltningen. Lyssna på ett samtal om hur estetiska värden kan gå hand i hand med biologisk mångfald. Våra gäster är trädgårdsingenjörerna Anna-Karin Ekwall och Malin Hirdman, Skärpa Studio.

 

Varmt välkommen
Titti Olsson, chefredaktör för STAD

Fakta

Tid: 2023-03-21 17:00 - 19:00
Ort: Malmö
Lokal: Form Design Center
Arrangör: SLU Tankesmedjan Movium
Pris: Fritt
Mer information:

Vi bjuder på mingel och förfriskningar på Form Design Center!

Inbjudan

 

. . . . . . . . . . . . . . . .

Tidskriften STADdebatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av SLU Tankesmedjan Movium.

Prenumeration – helår fyra nummer 396 kr/år, Studentpris 300 kr/år