14
mar
Scandic Frimurarehotellet, Linköping

SLU Fältforsk ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring

möten, sammanträden |

Välkommen på möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring!

SLU Fältforsks ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring inbjuder till gemensamt möte:

Organisk gödsel, mellangrödor och PK-gödsel i växtföljdsförsök

Kom gärna med förslag på korta föredrag och föredragshållare till de olika punkterna. Skicka förslagen till georg.carlsson@slu.se eller sofia.delin@slu.se.

Välkomna!

Georg Carlsson (ordf.), Ingrid Öborn (vice ordf.) och Sofie Erikson Welén (sekr.), Ämneskommitté odlingssystem

Sofia Delin (ordf.) och Anders Ericsson (sekr.), Ämneskommitté växtnäring

Anmäl dig här:

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2023-03-14 09:00 - 16:00
Ort: Linköping
Lokal: Scandic Frimurarehotellet
Arrangör: SLU Fältforsk och Hushållningssällskapen
Sista anmälningsdag: 27 februari 2023
Mer information:

Lunch och fika ingår.


Program

Preliminärt program:

  1. Rådgivarnas erfarenheter och kunskapsbehov
  2. Resultat från försök med samodling/mellangrödor med baljväxter
  3. Resultat från försök med stallgödsel
  4. Befintliga växtföljdsförsök som kan användas
  5. Diskussion om behovet av nya växtföljdsförsök samt försök i försöken