Logotyp för världsvattendagen 2020. Illustration.
22 mar
24 mar

Online

SLU Vattenforum firar Världsvattendagen

"Påskynda omställningen" är temat för 2023 års Världsvattendag. SLU Vattenforum är med och belyser frågorna kring den viktigaste resursen vi har - vattnet.

Här samlar vi aktuella forskningsnyheter om vatten från SLU, som har med årets tema att göra.

 • SLU lyfter kunskap om vatten och sanitet under Världsvattendagen
  Björn Vinnerås forskar om tekniker för säkra kretslopp av näring från stad till land. Vi ställer tre frågor till honom.

 • Ny SLU-professor vill veta om vi ska vara oroliga för organiska miljöföroreningar i dricksvatten
  Det finns förmodligen mer än 100 000 organiska miljöföroreningar som cirkulerar i miljön. Den nytillträdde SLU-professorn i organisk miljökemi, Lutz Ahrens, fokuserar på att identifiera nya farliga kemikalier för att säkerställa att vårt dricksvatten är säkert för konsumtion.

 • Avloppsvattnet visar att coronavirus sprids snabbt i hela landet
  Sedan månadsskiftet november–december 2022 ser vi en kraftig ökning av det virus som orsakar COVID-19 i svenskt avloppsvatten, från norr till söder. Det visar analyser från SLU, som numera täcker 13 kommuner och även inbegriper influensavirus.

 • Nya MACRO-DB 5.0 lanserat, uppdaterat riskbedömningsverktyg
  MACRO-DB är ett riskbedömningsverktyg för tillståndsprövning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden. SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) tillhandahåller verktyget som har funnits tillgängligt för användning sedan 2013. Verktyget har utvecklats under flera år och nu lanseras den ny version, MACRO-DB 5.0.

 • Finns det gift i dricksvattnet?
  Den här frågan tränar Alberto Celma och Svante Rehnstam från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på att kunna svara på. De deltar i ett projekt som har målet att öka möjligheten till identifikation av okända ämnen i dricksvatten på ett snabbt och träffsäkert sätt vid olika typer av kriser. Albertos och Svantes bidrag handlar om deras kunskap om hur man kan hitta okända ämnen i vatten.

 • Hittar nya miljöföroreningar i Mälaren
  Mälaren är Sveriges största dricksvattentäkt och därför är det viktigt att övervaka vattenkvaliteten. Vi analyserar vattnet regelbundet för att se vilka kända kemikalier som går att hitta. Men hur är det med alla nya kemikalier?

 • Kunskapsutbyte med afrikansk miljöövervakning
  De många fördelarna med att övervaka och analysera förändringar i miljön är något vi gärna delar. Därför engagerar sig forskare från SLU i kunskapsutbyte med afrikansk miljöövervakning. En specifik aktivitet inom detta område är presentationer från SLU-professor Kevin Bishop och forskare Jens Olsson vid en kongolesisk konferens om biologisk mångfald.

Nya medel till forskning på SLU relaterat till vatten och påskyndad omställning

 • 117 miljoner till vattenforskare på SLU från de nationella forskningsråden
  Formas och Vetenskapsrådet har under de senaste veckorna fattat beslut om nya projekt som tilldelas forskningsmedel under kommande år. Hela 20 projekt ledda av vattenforskare från SLU beviljades finansiering i årets utlysningar. Åtta av dessa gick till unga forskare tidigt i karriären. Totalt beviljades 117 miljoner kronor i stöd till SLU:s vattenforskning.

 • Stärkt forskning och undervisning om vatten
  Under 2022 har institutionen för vatten och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, fått fyra nya docenter. Detta innebär en förstärkning av den forskning och undervisning som sker på SLU inom sötvattensområdet.

 • Ny finansiering för vattenforskning
  Under hösten 2022 har institutionen för vatten och miljö, SLU, kunnat glädja sig åt flera forskningsbidrag och kan öka vår kunskap om vatten ur flera perspektiv. Den nya forskningen kommer lära oss mer om mikrobiologi, växthusgaser, brunifiering, metanomsättning, lakvatten, dricksvatten och ekosystem.

Seminarier

 • Enabeling food and water security for all through circularity and collaboration
  SLU-forskaren Jennie Barron deltar på det här seminariet som handlar om utmaningar och hinder så väl som möjligheter och innovativa vägar för påskyndade processer kring vatten- och avloppshantering för ett hållbart livsmedelssystem.
 • Det tredje interna vattenseminariet på SLU
  SLU Vattenforum har haft sitt tredje interna vattenseminarium för att uppmärksamma världsvattendagen. Vi har samlat forskare och gett möjlighet att utbyta idéer för en snabbare omställning. Under vattenseminariet har vi diskuterat vatten från alla möjliga perspektiv, vatten från källa till hav, sjungande fiskar, vattenkemi, bubblor …

Fakta

Tid: 2023-03-22 - 2023-03-24
Ort: Online
Arrangör: SLU Vattenforum
Mer information:

Världsvattendagen

Världsvattendagen startade på initiativ av FN:s generalförsamling 1992. Den 22 mars varje år belyser skolor och organisationer olika former av vattenfrågor. I Sverige är det Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) som koordinerar Världsvattendagen.

SLU är ett vattenuniversitet

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Läs mer på www.slu.se/vattenforum. Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44