22 mar

Online

Världsvattendagen 2023: Mat- och vattensäkerhet för alla

seminarier, workshops |
två barn som hoppar

På världsvattendagen den 22 mars genomför Sveriges ordförandeksap i EU tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) kontor i Bryssel ett seminarium för att uppmärksamma hur innvativa lösningar och samverkan kan bidra till en mer hållbar och resurseffektiv vattenförvaltning.

Seminariet kommer att belysa utmaningarna och hindren, samt möjligheter att stödja implementeringen av ny kunskap relaterat till vatten- och sanitetshantering för hållbara livsmedelssystem.

Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning vid institutionen för mark och miljö, medverkar som en av talarna vid seminariet.

Läs mer om seminariet och programmet på den engelska sidan.


Kontaktinformation