24
apr
Zoom

Hur kan man mäta naturvärden i skog?

seminarier, workshops |

Det tar lång tid och kräver mycket stor kunskap om man ska inventera alla arter i en skog. Därför bedöms naturvärden ofta med hjälp av indikatorer. Men hur funkar de olika metoderna? På webbinariet ska forskarna Joachim Strengbom och Anne-Maarit Hekkala berätta vad de har kommit fram till i två studier.

Webbinariet är en del i vår serie Naturvård i skog. Om du är intresserad av att vara med på framtida seminarium kan du skriva upp dig på vår e-postlista.

Skogsbiologernas metod fungerar bra

En studie visade att skogsbiologernas metod för att skatta naturvärden är en praktisk och pålitlig metod för att identifiera skogar med hög mångfald.

Den bedömer störningsdynamik och variationsrikedom av habitat. Mängd död ved var den enskilt viktigaste faktorn för att förklara både förekomst och frekvens av signalarter. Studien genomfördes i Västerbotten/Norrbotten och Bergslagen.

Fjärranalytiska verktyg fungerar för att göra grova skattningar

I den andra studien visade SLU-forskarna att det går att göra grova skattningar av naturvärden med hjälp av fjärranalytiska verktyg.

Forskarna utvecklade en metod för att kartera förekomst av liggande och stående döda träd och naturvärdesträd med hjälp av luftburen laserskanning (airborne laser scanning, ALS). De testade sedan den ALS-karterade förekomsten av död ved och naturvärdesträd mot fältbedömda naturvärden.

Målgrupp och deltagande

Webbinariet riktar sig framförallt till dig som arbetar med naturvård i skog men alla som är intresserade är välkomna.

Länk till webbinariet (Zoom).
Kod: 799437

 

Anne-Maarit Hekkala är forskare på institutionen för Vilt, fisk och miljö. Foto: Susanna Bergström

 

Joachim Strengbom är forskare på institutionen för ekologi.