Sveriges flagga, mjöl och vete, fotocollage.
18 apr

Zoom

Workshop för inspel till en uppdaterad livsmedelsstrategi

seminarier, workshops |

Regeringen har tagit initiativ till en uppdaterad livsmedelsstrategi (Livsmedelsstrategi 2.0). Nästa steg i arbetet är en fortsatt dialog med livsmedelskedjans företrädare under första halvåret 2023 för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft.

Regeringskansliet har nu öppnat upp för möjligheten att mejla inspel för strategiarbetet under våren.

Vill du som forskare vid SLU vara med och bidra?

SLU Future Food anordnar digitala workshopar vid två olika tillfällen, och kommer sedan att summera diskussionerna från dessa till ett inspel som skickas till Regeringskansliet. Målet är att ta fram ett relevant, populärvetenskaplig underlag med bas i SLU:s forskning.

Workshoparna anordnas 29 mars resp. 18 april kl 13-15, via Zoom. Här hittar du anmälningsformulär till workshop den 29 mars.

SLU Future Food utlyser också medel till forskare som utifrån sitt kompetensområde vill skriva ett längre inspel och analys för vad som bör inkluderas i Livsmedelsstrategin 2.0. Läs mer om utlysningen här.

Anmäl dig till workshop den 18 april

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2023-04-18 13:00 - 15:00
Ort: Zoom
Arrangör: SLU Future Food