26
maj
Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Long-term post-harvest field storage of sugar beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris)

disputationer |

William English, institutionen för biosystem och teknologi, försvarar sin avhandling med titeln "Long-term post-harvest field storage of sugar beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris)".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025