29 maj

online

Mot ett nationellt program för genetisk övervakning av biologisk mångfald i sjöar & vattendrag

möten, sammanträden | seminarier, workshops |

Många DNA-projekt har genomförts som forskningsprojekt för enskilda organismgrupper – nu är det dags att arbeta mot en plan för en bredd och långsiktig användning av metoden! Vi vill samla forskare, utförare, beställare och intressenter av molekylär identifiering av arter och biologiska samhällen, för att utbyta erfarenheter och diskutera. Välkommen!

Anmälan är nu stängd.

Under workshopen kommer vi diskutera följande frågor:

  • Vilka indikatororganismer ska övervakas med genetiska metoder för vilka mål? (mål: övervakning av målarter, hela populationer, samhällen, livsmiljöfunktioner, livsmiljökvalitet, annat)
  • Vilka DNA-metoder finns för övervakning av arter och populationer som är viktiga för Art-och Habitatdirektivet (utter, amfibier, fisk, dykare, trollsländor, musslor, blodigel, svalting, kransalger, m.fl.) ?
  • Vilka DNA-metoder ska vi använda för respektive frågeställningar. Har vi hunnit etablera standarder, protokoll, dataflöden & -hantering?
  • Vilken vägledning ger de olika eDNA-pilotstudierna?
  • Hur hanterar vi osäkerheten i analysen?
  • Hur kan man skala upp? Vision för en central nationell koordinering?
  • Vilka utmaningar finns om vi skulle börja använda DNA-metoderna nu?

Bakgrund

EU:s biodiversitetsstrategi med restaureringsförordning kommer att kräva storskalig övervakning av den biologiska mångfalden i någon form. Även vattenförvaltningen kräver övervakning av organismer. Samtidigt som DNA-metoderna nu har utvecklats och testas sedan en tid, och skulle kunna användas som komplement, eller istället för traditionella metoder för uppföljning av arter och samhällen.

HaV har gett institutionen för vatten och miljö, SLU, uppdraget att göra en preliminär helhetsplan för en fortlöpande nationell övervakning av tillståndet för biologisk mångfald i den limniska miljön, med en central nationell koordinering som strukturell utgångspunkt, och med metodik förankrad i användning av DNA från miljöprov (eDNA). Inom ramen för detta projekt organiserar vi en serie med workshops. Denna första workshop fokuserar på limniska miljöer och DNA-metoderna. En andra workshop kommer att fokusera på infrastrukturen för DNA-analys och –resultat (21 juni på förmiddagen). En tredje workshop i höst kommer att inhämta det internationella perspektivet och erfarenheter. Vi kommer även diskutera visionen för en nationell plan på mötet i höst som HaV och Naturvårdsverket organiserar för slutpresentationerna av de 8 nationella barcodingprojekten.

Fakta

Tid: 2023-05-29 09:30 - 15:00
Ort: online

Program

9.30-11.30 presentationer

11.30-12.30 lunch

12.30-14.30 diskussioner

 

Presentationer

9.30-9.50 Maria Kahlert, SLU. Inledning - DNA-metoder för övervakning av biologisk mångfald.

9.50-10.10 Matthias Obst, Göteborgs universitet: SWEDNA - Swedish eDNA lab

10.10-10.30 Micaela Hellström, MIX Research Sweden AB: Life-DNAquatic, eDNA och mer än 60 projekt med metabarcoding på eDNA med lyckat resultat.

10.30-10.40 bensträckare

10.40-10.50 Agneta Andersson, Umeå universitet: DNA-metabarcoding av marint växtplankton

10.50-11.00 Erik Karlsson, SLU: Övervakning av gädda med eDNA - ePike

11.00-11.20 Tom Staveley, SLU: Fisk metabarcoding jämfört med båt-elfiske

11.20-11.30 Mikael Dahl, IVL Svenska miljöinstitutet:  eDNA användning för bedömningar av biologisk mångfald

 

11.30-12.30 lunch

Diskussioner

12.30-12.40 Presentation av frågorna (samma som ovan), 10 min

12.40-13.15 Breakoutgroup 1 och Breakoutgroup 2. Gruppdiskussioner i break out-rum med ~5 personer i varje. En sekreterare utses som skickar den skriftliga sammanfattningen till Karl och Maria. 2 omgångar med 2 olika grupper.

13.50-14.30 Återsamling, presentation av sammanfattningar från gruppresultaten, och diskussion i storgrupp