29 maj

Online

Webinarium: Kolkartor

interna händelser | seminarier, workshops |
Kolkarta

SLU lanserar kolkartor: en helt ny kartprodukt över kolförråd i marken.

Med data och kartor om kolförråd och kolsänkor kan markägare skapa underlag för att ta fram strategier för minskad klimatpåverkan i samband med markexploatering.

I samarbete med Nationellt skogsdatalabb har Anna Lindahl och Mattias Lundblad vid SLU:s institution för mark och miljö tagit fram rikstäckande kartprodukter över kolförråd och kolförrådets förändring i mark. Mats Nilsson vid institutionen för skoglig resurshushållning har tagit fram en karta över levande biomassa under mark (stubbar och rötter).

Kartorna presenteras närmare vid ett webinarium den 29 maj. 

Program

  • Kartering av kolförråd och kolsänkor i mark: Mattias Lundblad, SLU
  • Kartering av trädbiomassa under mark; en vidareutveckling av skogliga grunddata: Mats Nilsson, SLU
  • Var finns kartorna och hur kommer man åt dem: Anna-Lena Axelsson, SLU
  • Visualisering av kolkartor – exempel från Stockholms stad: Anders Elias, Stockholms stad

Anmäl dig

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.