16 jun

Audhumbla, VHC, campus Ultuna, Uppsala

Disputation Aleksandar Cojkic

disputationer |

Aleksandar Cojkic försvarar sin avhandling: Identification of bull semen microbiota and possible alternatives for antibiotics in semen extender

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Respondent: Aleksandar Cojkic
Opponent: docent Sean Fair, University of Limerick, Irland
Tid: 2023-06-16 09:15
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla, VHC, campus Ultuna
Arrangör: Institutionen för kliniska vetenskaper

Kontaktinformation