9
jun
Lennart Kennes sal Biocentrum Ultuna and zoom, Uppsala

Faba bean foods: Structure and texture

disputationer |

Klara Nilsson försvarar sin avhandling "Faba bean foods: Structure and texture" den 9 juni 2023

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=121989
Respondent: MSc Klara Nilsson
Opponent: Professor Bettina Wolf, Microstructure Engineering, School of Chemical Engineering University of Birmingham Birmingham B15 2TT UK
Tid: 2023-06-09 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal Biocentrum Ultuna and zoom
Arrangör: Institutionen för molekylära vetenskaper
Mer information:

klara.nilsson@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

maud.langton@slu.seKontaktinformation