15 jun

Tönnersjöhedens försökspark, Simlångsdalen

Jubileumsexkursion Tönnersjöhedens försökspark 100 år

Person står i granplantering. Svartvitt foto.

I år firar Tönnersjöhedens försökspark, Vindelns försöksparker och Riksskogstaxeringen 100 år. Detta uppmärksammas genom en exkursion i Tönnersjöhedens försökspark.

Tönnersjöhedens försöksparks 100-årsjubileum firas i form av en exkursion som går i fotspåren av den exkursion som genomfördes i samband med försöksparkens 50-årsjubileum 1973.

Programmet innehåller besökspunkter där vi diskuterar skogsskador, trädslagsval, föryngring och gallring. Vi kommer belysa vilka frågeställningar som var aktuella för 50 år sedan och betrakta dessa i dagens ljus samt även skåda in i framtiden.

Exkursionen riktar sig till särskilt inbjudna och programmet skickas ut efter anmälan.

Fakta

Tid: 2023-06-15 09:00 - 16:00
Ort: Tönnersjöhedens försökspark, Simlångsdalen
Arrangör: Tönnersjöhedens försökspark och Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU