28 jun

Visby hamn, Gotland

SLU i Almedalen: Vad innebär EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? Samsyn och skiljelinjer i skogsfrågan

evenemang | seminarier, workshops |

Skogen står i centrum för en het debatt. EU vill att skogsbruket sker i enlighet med europeiska miljö- och klimatmål, och anser inte att Sverige uppfyller kraven. I Sverige råder delade meningar. Var finns egentligen motsättningarna? Och hur skulle den svenska skogen påverkas om EU fick bestämma?

EU:s initiativ på miljö- och klimatområdet har ökat stadigt sedan tillväxtstrategin den europeiska gröna given presenterades 2019. Från att enbart ha varit en nationell angelägenhet, har den svenska skogen blivit föremål för en debatt som berör hela Europa. Är svenska skogsbruksmetoder ett hot mot miljö- och klimatmålen? Behöver svenskt skogsbruk ställa om, eller behöver EU ta ett steg tillbaka?

Den mediala exponeringen av skogen de senaste två åren har knappast undgått någon. Både svensk och internationell media har ökat sin bevakning av skogens roll i den gröna omställningen. Vitt skilda åsikter om skogsbruket syns i debatten, och inte ens forskarna själva är överens om vad som är bäst för skogen.

Vad innebär egentligen EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? I det här seminariet diskuterar vi EU:s och Sveriges olika ansatser. Vilka skiljelinjer och likheter finns? Kan vi lära av varandra? Kan Sverige och EU enas till slut?

Medverkande

Göran Ståhl, professor skogsinventering, SLU
Camilla Sandström, professor statsvetenskap, Umeå universitet
Emma Wiesner, EU-parlamentariker (C)
Jakop Dalunde, EU-parlamentariker (MP)
Erik Bergkvist, EU-parlamentariker (S)
Helena Storckenfeldt, Riksdagsledamot (M)
Carl-Wiktor Svensson, Regionråd, Region Kalmar (KD)
Cornelia Roberge, Chef Riksskogstaxeringen, SLU
Mattias Lundblad, Ansvarig klimatrapporteringen, SLU
Torgny Lind, Forskare, SLU

Moderator: Göran Ericsson, dekan, fakulteten för skogsvetenskap, SLU

Övrigt: Seminariet kommer att genomföras inför publik samt sändas live ombord på forskningsfartyg R/V Svea i Visby hamn. Begränsat antal platser – kom i tid!

Livesändningen följs via SLU:s YouTube-kanal: Vad innebär EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? Samsyn och skiljelinjer i skogsfrågan - YouTube


Kontaktinformation