16 aug
17 aug

Grimsö Forskningsstation, Grimsö Forskningsstation och Kvismaren

Besiktning av fågelskador på gröda, grundkurs

seminarier, workshops |

Grundkurs för personer som ska besiktiga skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2018:5). Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal

Kursinnehåll

- Lagstiftning med särskilt fokus på gällande föreskrifter
- Besiktningsmännens uppdrag
- Artbiologi, fältkännetecken, populationsutvecklingar
- På gång inom Viltskadecenters projektverksamhet
- Skador, bidrag och ersättningar
- Besiktning av skador i olika grödor av olika fågelarter (teori och viss praktik)
- Förebyggande åtgärder i olika situationer
- Praktiska erfarenheter från länen
- Övningar i fält
- Diskussioner

Kursen är både praktisk och teoretisk. Deltagarna ombeds ta med sig kläder och skor för utevistelse i alla väder.

För att bli godkänd på utbildningen ska man delta i alla moment samt bli godkänd på ett teoretiskt prov som skrivs hemma.

Utbildningen ges på uppdrag av Naturvårdsverket.

Fakta

Tid: 2023-08-16 - 2023-08-17
Ort: Grimsö Forskningsstation och Kvismaren
Lokal: Grimsö Forskningsstation
Arrangör: Viltskadecenter
Sista anmälningsdag: 30 juni 2023
Pris: 1 500 kr ex moms.
Mer information:

Kurspriset inkluderar material, mat och boende i dubbelrum.
Enkelrum kan endast erbjudas i mån av plats.

Minsta antal deltagare: 8 st

Max antal deltagare: 12 st

Tider

Kursen börjar på morgonen ca 9.30 dag 1 och avslutas med eftermiddagskaffe ca 15.30 dag 2. 

Konkreta tider anges i program som skickas ut ca två veckor innan kursstart. 

Anmälan

Anmälan ska göras av ansvarig på länsstyrelsen via e-post till maria.levin@slu.se

Vid anmälan ska följande information finnas med:

  • Namn på deltagaren
  • Länsstyrelse och roll
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Specialkost/matallergi
  • Vid boende ange:
    - Ankomst- och avresedatum
    - Önskemål om enkelrum eller önskemål om rumskamrat

Information om hur SLU Viltskadecenter behandlar dina personuppgifter: Hantering av personuppgifter vid Viltskadecenters kurser


Program

Mer information och detaljerat program skickas ut till anmälda deltagare i anslutning till kursens genomförande.

Relaterade sidor: