24 aug

Vindelns försöksparker, Vindeln

Jubileumsexkursion - Vindelns försöksparker och Riksskogstaxeringen 100 år

evenemang |
Flakastugan på30-talet

I år firar Kulbäckslidens och Svartbergets försöksparker samt Riksskogstaxeringen 100 år. 1923 inrättades försöksparkerna på Sveaskogs mark nära Vindeln i Västerbotten. Nu uppmärksammar vi detta med en jubileumsexkursion i försöksparkerna.

För 100 år sedan inleddes verksamheten vid Kulbäckslidens och Svartbergets försöksparker samt Riksskogstaxeringen. 1923 inrättades försöksparkerna på Sveaskogs mark nära Vindeln i Västerbotten. Detta för att möjliggöra skogliga experiment, under lång tid och i stor skala, i noggrant beskrivna miljöer. Samtidigt inleddes Riksskogstaxeringen med regelbundna, skogliga inventeringar för att öka kunskapen om skogstillståndet. Nu uppmärksammar vi detta med en jubileumsexkursion i försöksparkerna. I början av 1900-talet ställde man frågan: räcker skogen? I dag ställer vi samma fråga eftersom skogen nu behövs mer än någonsin men på många olika sätt.

Dagen inleds på Kulbäckslidens försökspark med att Mats Nilsson, SLU, berättar om torvmosseforskaren och botanisten Carl Malmström som studerade försumpningsprocesser. Vi besöker Degerö Stormyr som Malmström valde som studieobjekt eftersom vitmossan ”tyckes välla ut över sina bäddar”. Vi får höra om Lars Tiréns skogshistoriska undersökningar och om cykelstigar från skogshistorikern Anna-Maria Rautio, som representerar markvärden Sveaskog. Tillsammans med Irene Gustafson från Västerbottens museum besöker vi Flakastugan som användes både till laboratorium och boende och får en inblick i dåtidens forskarliv.

Efter förflyttning till andra sidan Vindelälven tillbringar vi eftermiddagen på Svartbergets försökspark strax norr om Vindeln. Där besöker vi tillsammans med Tomas Lundmark några av fältforskningspionjärerna Edvard Wibecks och Gunnar Schottes försöksytor och hör om skogen som uthållig produktionsenhet. Vi besöker också en försöksyta från 1911 som tillsammans med andra ytor lade grunden till proveniensforskningen. Där får vi även besök av ett taxeringslag från Riksskogstaxeringen som visar exempel på hur träd klavades på de breda bälten som inventerades under 1920-talet och hur datainsamlingen sker idag. Vi avslutar med att besöka den en gång i tiden luckhuggna skogen på Åheden där idag nya försök med luckhuggning läggs ut. Vi diskuterar olika sätt att sköta skogen - gårdagens, dagens och morgondagens.

Fakta

Tid: 2023-08-24 09:30 - 15:30
Ort: Vindeln
Lokal: Vindelns försöksparker
Arrangör: SLU, Skogshistoriska sällskapet,Skogstekniska klustret och Sveaskog
Sista anmälningsdag: 10 augusti 2023
Mer information:

Exkursionen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är intresserad av skoglig forskning och miljöanalys eller skogshistoria.

Datum och tid: torsdag 24 augusti. Exursionen inleds kl 9.00 vid Flakastugan, Kulbäckslidens försökspark och avslutas ca kl 16.00 på Svartbergets försökspark.

Avfärd med gemensam buss från SLU, Umeå kl. 07.45. Påstigning vid Umeå Centralstation kl. 8.00. Den som kör egen bil ansluter vid järnvägsstationen i Vindeln kl 08.45 för vidare transport med gemensam buss till Flakastugan. Efter exkursionen går buss via Vindelns järnvägsstation och därefter till Umeå. Åter i Umeå ca 17.00.

Exkursionsvärdar: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Skogshistoriska Sällskapet, Skogstekniska klustret och Sveaskog.

Exkursionsledning: Personal från SLU och ledning för Vindelns försöksparker, Skogshistoriska Sällskapet och Skogstekniska klustret.

Anmälan: Senast 10:e augusti, via Skogstekniska klustret formulär https://dinkurs.se/jubileumsexkursion alternativt via telefon, Anneli Lundmark 070–6221921.

Övriga frågor: Anna-Lena Axelsson, Skogshistoriska sällskapet 070–3762171, Johan Westin, SLU 070–3469459