13 sep
14 sep

Lilla Böslid, Eldsberga

Demodagar på Lilla Böslid

evenemang |
Ett fält med vallgröda.

På lantbrukardagarna på Lilla Böslid i Halland visar vi ett par av de svenska utlakningsförsöken.

Sedan några år undersöker vi effekten av strukturkalkning för minskat fosforläckage. Vi har också ett nystartat försök med strategier för vallbrott utan glyfosat.

Om du har vägarna förbi Lilla Böslid så finns vi där under Lilla Böslid demo- och mässdagar 13-14 september.

Utlakningsförsöken ligger på gården. Du kan få se stationerna och hur mätningarna fungerar.

Hör gärna av dig till helena.aronsson@slu.se, ordförande i SLU Fältforsk ämneskommitté Vatten, om du vill veta mer.

Fakta

Tid: 2023-09-13 10:00 - 2023-09-14 18:00
Ort: Lilla Böslid, Eldsberga
Arrangör: SLU och Hushållningssällskapet Halland