1 sep

Audhumbla, VHC, campus Ultuna, Uppsala

Disputation Krista Tuominen

disputationer |

Krista Tuominen försvarar sin avhandling: Theoretical modelling of LA-MRSA in Swedish pig production

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Respondent: Krista Tuominen
Opponent: professor Renata Ivanek, Cornell University, USA
Tid: 2023-09-01 13:15
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla, VHC, campus Ultuna
Arrangör: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kontaktinformation