13 sep

Alnarp och Påarp

Nya ädla lövträd - temadag om nya lövträdslag i ett förändrat klimat (valnöt, tyskoxel, turkisk hassel)

evenemang |
Person tittar upp mot stort träd. Foto.

Exkursionen ger en introduktion till nya lövträdslag som är möjliga att odla i ett förändrat klimat, men som redan kan växa i dagens klimat. Vi diskuterar frågor som: Är de relevanta för sydsvenskt skogsbruk? Vilka är riskerna? Vilka skogstyper är lämpliga? Vilka skogsskötselprogram kan användas?

Vi fokuserar på lövträdslag som naturligt förekommer söderut i Europa: ekologi, skötsel, ekonomi och deras betydelse för biodiversitet, landskapsbild, rekreation, m m. Temadagen inleds med en introduktion till skogsskötselmetoder som är lämpliga för nya lövträdslag. Därefter besöker vi fältförsök med valnöt, tarmvridrönn, turkisk hassel, avenbok och flera andra trädslag.

Dr. Gabriel Hemery, VD för Sylva Foundation och en av Englands främsta valnötsexperter, deltar i temadagen som delvis genomförs på engelska.

Prel. program

9.15 Samling vid restaurangen på SLU Alnarp, se: https://kartor.eniro.se/m/lPP0L

9.30 Introduktion

10.30 Turkisk hassel

11.00 Valnöt

11.30 Tyskoxel

12.00 Lunch

13.00 Avresa till Påarp på Bjärehalvön

14.30 Valnöt

15.30 Blandskog av ek, avenbok, lönn, tyskoxel och hassel

16.30 Beräknad avslutning av dagen vid Påarp på Bjärehalvön

Praktisk information

Temadagen genomförs i Alnarp och i Påarp på Bjärehalvön. Transporter sker i egna bilar.

Informationsmaterial om nya lövträdslag och deras skötsel kommer att delas ut.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 500 kr. Fika och lunch ingår.

Studenter och doktorander deltar gratis.

Deltagarna får själva betala resor under dagen.

Anmälan

Anmälan är öppen fram till exkursionens start, och görs i formuläret nedan.

Anmälan exkursion ädla lövträd

Ange hur du deltar, för betalning av deltagaravgift

För kännedom: fotografering kan komma att ske, med syftet att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen detta på plats.

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.