Profilkollage i havsgrönt. Bakgrund och symbol, ingen text. Bild.
19 sep

Zoom

SustAinimal webbinarium om ägarskifte

seminarier, workshops |

Många vill men få kan - rapport om ägar- och generationsskifte våren 2023. Resultat ur en alldeles färsk rapport från LRF Ungdomen, presenteras av Katarina Wolf, vice ordf LRF Ungdom.

Var tredje svensk lantbrukare har idag passerat pensionsåldern. Allt fler avvecklar i stället för att skifta sina lantbruk och det får långtgående konsekvenser för framtidens gröna näringsliv. LRF Ungdomen har av LRFs riksförbundsstämma fått i uppdrag att bilda en koalition som samlar aktörer med olika perspektiv på ägarskiften. Resultaten som presenteras i den här rapporten baseras på en kvalitativ förstudie och en kvantitativ undersökning. Syftet med båda undersökningarna har varit att få en förståelse för vilka åsikter och tankar om ägarskiften som unga bönder och elever på naturbruksgymnasier har.  

Webbinariet omfattar ca 30 min presentation och 10 min diskussion.  
Webinariet är öppet för alla intresserade.

Zoomlänk: https://slu-se.zoom.us/j/61152232869 (kod 292003)
Varmt välkommen! 
 
SustAinimal Perspectives – Dialogues paving the way for a sustainable and competitive food production

Fakta

Tid: 2023-09-19 08:15 - 09:00
Ort: Zoom

Kontaktinformation