26 jan

Sal L, Undervisningshuset, campus Ultuna, Uppsala

Metabolomic and proteomic changes in Standardbred horses in training

disputationer |

Lisa Johansson försvarar sin avhandling: Metabolomic and proteomic changes in Standardbred horses in training

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Respondent: Lisa Johansson
Opponent: Doktor Markku Saastamoinen, Natural Resources Institute, Finland
Tid: 2024-01-26 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Sal L, Undervisningshuset, campus Ultuna
Arrangör: Institutionen för husdjurens biovetenskaper (f.d. anatomi, fysiologi och biokemi)

Kontaktinformation