15 jan
18 jan

Hotell Lappland (boende ordnas av kursdeltagare), Lycksele

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase och Skandobs

seminarier, workshops |

Kursen är obligatorisk för personer som inventerar stora rovdjur på uppdrag av länsstyrelsen och för samebyarnas inventeringssamordnare. Detta kurstillfälle är särskilt framtaget för samebyarnas inventeringssamordnare.

Anmälningstiden har gått ut!

Kursen består av två delar. Båda ges på plats. Del 1 omfattar föreläsningar och övningar. En del föreläsningar ges via länk. I del 2 kommer deltagarna sannolikt behöva ta med egen dator.

Del 1. Kurs i inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur

Samtliga personer som inventerar stora rovdjur på länsstyrelsens uppdrag och rovdjurssamordnare i samebyarna ska ha genomgått denna grundutbildning (NFS 2007:10; §§5 och 6). För att bli godkänd på kursen ska man delta i alla moment samt bli godkänd på ett teoretiskt prov som skrivs hemma.

Kursens innehåll

Kursen tar upp spårning i fält, rådande inventeringsregler och metoder, artbiologi kopplad till inventeringen samt viss GPS-teknik. Kursen är i första hand teoretisk, med ett kort pass i närområdet utomhus. Föreläsare på kursen är personal från Viltskadecenter, Grimsö Forskningsstation, Naturhistoriska Riksmuseet, Kungsörn Sverige och länsstyrelsen.

Del 2. Kurs i Rovbase och Skandobs

Inventeringarna dokumenteras och sammanställs i databasen Rovbase. I Skandobs kan allmänheten rapportera sina observationer.

Kursen i Rovbase ingår inte i de moment som behövs för att bli godkänd på inventeringskursen.

Kursens innehåll

Dokumentation av rovdjursinventeringar i Rovbase. Efter kursen ska deltagarna kunna:

  • registrera spårningar, DNA-prover och avsökta områden (slingor).
  • använda Fältappen till Rovbase eller inhämta data från GPS.
  • söka efter data och presentera i karta.
  • svara på inkomna rapporter i Skandobs.

Utbildningen ges på uppdrag av Naturvårdsverket.

Fakta

Tid: 2024-01-15 - 2024-01-18
Ort: Lycksele
Lokal: Hotell Lappland (boende ordnas av kursdeltagare)
Arrangör: Viltskadecenter
Sista anmälningsdag: 20 december 2023
Pris: 1200 kr (ex moms) för hela kursen (del 1+2). 900 kr (ex moms) för enbart del 1.
Mer information:

Samebyarnas inventeringssamordnare har förtur vid anmälan till detta kurstilfälle. Andra intresserade (från samebyar eller länsstyrelsens fältpersonal) kan endast erbjudas möjlighet att delta om det finns platser över. 

Sista datum för anmälan är 20 december, men möjligheten till anmälan stängs när kursen är fullbelagd. Max antal deltagare meddelas inom kort.  

OBS! Boende ordnas av kursdeltagarna själva.

Mer detaljerad information erhålls vid anmälan.

Anmälan

Anmälan ska göras av länsstyrelsen via e-post till henrike.hensel@slu.se

Vid anmälan ska följande information finnas med:

  • Namn på deltagaren
  • Länsstyrelse och roll
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Specialkost/matallergi

Information om hur SLU Viltskadecenter behandlar dina personuppgifter: Hantering av personuppgifter vid Viltskadecenters kurser

Anmälningstiden har gått ut!