25 jan

Stora Sessionssalen, våning 2 i Slottet, Alnarp

Utemiljödagen 2024

seminarier, workshops |

Välkommen till Utemiljödagen 2024 med temat Förvaltning för biologisk mångfald

Fjärde upplagan av Utemiljödagen sker den 25 januari 2024. Utemiljödagen fokuserar på att akademi och praktik möts för att främja utemiljöns förvaltning. Denna gång är temat: Förvaltning för biologisk mångfald.

Vad innebär egentligen biologisk mångfald och hur kan den främjas av samarbeten och andra arbetssätt inom utemiljöförvaltning?

Välkommen till en dag med föreläsningar, diskussioner och workshop, arrangerad av ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning vid SLU samt SLU Landskap.

 

Anmälan till Utemiljödagen 2024

Deltar i Alnarp eller online
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Fakta

Tid: 2024-01-25 10:00 - 16:00
Ort: Alnarp
Lokal: Stora Sessionssalen, våning 2 i Slottet
Arrangör: SLU Landskap, Landskapets governance och förvaltning
Sista anmälningsdag: 10 januari 2024
Mer information:

Utemiljödagen sker på plats i Alnarp samt möjlighet att delta online under förmiddagen.Kontaktinformation

Sixten Lundqvist
Forskningsassistent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
E-post: sixten.lundqvist@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/