25 jan

Stora Sessionssalen, våning 2 i Slottet alt. via Zoom, Alnarp

Utemiljödagen 2024

seminarier, workshops |

Välkommen till Utemiljödagen 2024 med temat Förvaltning för biologisk mångfald

Fjärde upplagan av Utemiljödagen sker den 25 januari 2024. Utemiljödagen fokuserar på att akademi och praktik möts för att främja utemiljöns förvaltning. Denna gång är temat: Förvaltning för biologisk mångfald.

Vad innebär egentligen biologisk mångfald och hur kan den främjas av samarbeten och andra arbetssätt inom utemiljöförvaltning?

Välkommen till en dag med föreläsningar, diskussioner och workshop, arrangerad av ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning vid SLU samt SLU Landskap.

Fakta

Tid: 2024-01-25 10:00 - 16:00
Ort: Alnarp
Lokal: Stora Sessionssalen, våning 2 i Slottet alt. via Zoom
Arrangör: SLU Landskap, Landskapets governance och förvaltning
Sista anmälningsdag: 10 januari 2024
Mer information:

Utemiljödagen sker på plats i Alnarp samt möjlighet att delta online under förmiddagen.

Utemiljödagen är nu stängd för anmälan. Kontakta marit.Jansson@slu.se för information/frågor.



Kontaktinformation

Märit Jansson
Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +4640415135
E-post: marit.jansson@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/