7 nov

Uppsala

Workshop: Mot ett bättre strategiskt arbete för våtmarksanläggning

seminarier, workshops |

Som en fortsättning på workshopen som hölls i april för kommuner och åtgärdssamordnare vill vi i höst bjuda in nationella myndigheter för att diskutera förutsättningar och hinder för en hållbar implementering av våtmarker och dammar.

Workshopen riktar sig främst till våtmarkshandläggare på Länsstyrelser samt Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som ger våtmarksbidrag. Ni kommer få höra om intervjuresultat och utvärderingar av finansieringssystemen. 

Tidigare deltagare på lokalnivå uppskattade verkligen möjligheten att samlas för att diskutera förbättringsförslag. Vi samlas därför för att diskutera hur åtgärdstakten kan ökas, kommer reglerna kring markavvattningsföretag underlättas och förslag på hur bidragssystemen och uppföljningen kan förbättras.

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2024-11-07 09:30 - 15:30
Ort: Uppsala

Program

Preliminära presentationer

  • Regional fördelning av våtmarker och bidrag
  • Resultat intervjuer med Länsstyrelsehandläggare
  • Utvärdering av LONA våtmark
  • Utvärdering av LOVA våtmarker
  • Utvärdering av LBP & CAP våtmarker