7 feb

Sal L, Undervisningshuset, campus Ultuna, Uppsala

Dairy cattle mating plans at herd level using genomic information

disputationer |

Christian Bengtsson försvarar sin avhandling: Dairy cattle mating plans at herd level using genomic information

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Respondent: Christian Bengtsson
Opponent: Doktor Donagh Berry, Teagasc, Irland
Tid: 2024-02-07 09:15
Ort: Uppsala
Lokal: Sal L, Undervisningshuset, campus Ultuna
Arrangör: Institutionen för husdjurens biovetenskaper (f.d. husdjursgenetik)

Kontaktinformation