23 feb

Lennart Kennes sal A281 Biocentrum Ultuna och zoom, Uppsala

Host organelles and transporters in underground plant‒pathogen interactions

disputationer |

Fredrik Dölfors försvarar sin avhandling "Host organelles and transporters in underground plant‒pathogen interactions" den 23 februari 2024

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=126622&lang=se
Respondent: MSc Fredrik Dölfors
Opponent: Professor Ralph Panstruga Institute for Biology I Unit of Plant Molecular Cell Biology, Worringerweg 1 52056 Aachen Germany
Tid: 2024-02-23 10:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal A281 Biocentrum Ultuna och zoom
Arrangör: Institutionen för växtbiologi
Mer information:

fredrik.dolfors@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

Christina.Dixelius@slu.seKontaktinformation