2 feb

Sal K Undervisningshuset Ultuna och zoom, Uppsala

Spatial economic modelling of greenhouse gas abatement on agricultural land

disputationer |

Ida Nordin försvarar sin avhandling "Spatial economic modelling of greenhouse gas abatement on agricultural land " den 02 februari 2024

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=126595&lang=se
Respondent: MSc Ida Nordin
Opponent: Professor Robert Lundmark, Luleå tekniska universitet, institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå Sweden
Tid: 2024-02-02 10:00
Ort: Uppsala
Lokal: Sal K Undervisningshuset Ultuna och zoom
Arrangör: Institutionen för ekonomi
Mer information:

ida.nordin@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

katarina.elofsson@slu.seKontaktinformation